Tại đây,

 

Mel viết blog và tạo cộng đồng,

cùng chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ bản thân và gia đình.

 
 

"Mình thấy Mel viết rất có tâm với nhiều bài blog hay. Blog  hữu ích và giúp mình thay đổi bản thân tốt hơn. Tham gia vào cộng đồng group "Kinh nghiệm bảo vệ bản thân và gia đình" do Mel thành lập giúp mình duy trì động lực để tiến bộ, không bị nản chí vì xung quanh có nhiều người đang nỗ lực giống mình."

(Chia sẻ từ Kim Vo, founder TK.Lingeries)

THAM GIA CỘNG ĐỒNG MIỄN PHÍ

Cách tốt nhất để kết nối với Mel.
Cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ bản thân và gia đình.
 

THAM GIA CỘNG ĐỒNG NGAY