Mel biết mọi người hay “lùng bùng” về Sinh trắc vân tay, không hiểu nó là gì. Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc đó từ góc nhìn của…

Sau hơn 1 năm làm Sinh trắc vân tay, đọc bài cho dễ tới mấy trăm người ko thể nhớ hết tên, từ hiệu trưởng hiểu phó giám đốc quản…

“Bảo hiểm Nhân thọ lừa đảo” là câu cửa miệng của… rất nhiều người. Đi đâu cũng nghe. Mình khó tính nên cũng tìm hiểu về Bảo hiểm Nhân thọ…