Chuyện văn phòng

Chuyện văn phòng 4: Tăng ca

Mục lục1 Chuyện văn phòng 4.2 Tăng ca2.1 012.2 022.3…
Chuyện văn phòng 3: Tiền đi đâu hết rồi?

Hôm nay Dép Lào kể chuyện thứ 3 trong chuyên…
Chuyện văn phòng 2: Drama Queen

Mục lục1 Chuyện văn phòng 2.2 Drama Queen2.1 012.2 022.3…

Latest Posts

Mục lục1 Chuyện văn phòng 4.2 Tăng ca2.1 012.2 022.3 03 Hôm nay Dép Lào kể chuyện thứ 4 trong chuyên mục “Chuyện văn phòng”, mang tên “Tăng ca”. Chuyện…

Mục lục1 Chuyện văn phòng 2.2 Drama Queen2.1 012.2 022.3 032.4 04 Hôm nay bạn sắp đọc câu chuyện thứ hai trong chủ đề “Chuyện văn phòng”, mang tên “Drama…