Latest Posts

Sau hơn 1 năm làm Sinh trắc vân tay, đọc bài cho dễ tới mấy trăm người ko thể nhớ hết tên, từ hiệu trưởng hiểu phó giám đốc quản…