Sau hơn 1 năm làm Sinh trắc vân tay, đọc bài cho dễ tới mấy trăm người ko thể nhớ hết tên… mình đã rút ra 1 kết luận: “Trời…

Người ta thường hay nói, hãy tạo ra sự khác biệt. Đặc biệt là trong viết. Phải có một giọng văn riêng, một cách viết riêng, một phong thái riêng.…