Nếu bạn đang thắc mắc người viết blog này là ai, và rốt cuộc người làm dự án “1500 ngày vòng quanh thế giới” là người như thế nào, hãy…