Hôm nay Dép Lào kể câu chuyện thứ ba trong mục “Chuyện thất nghiệp”, mang tên “Goodbye”. S. là một cô gái đang tạm thời thất nghiệp, ở nhà. Trong thời…