Người ta thường hay nói, hãy tạo ra sự khác biệt. Đặc biệt là trong viết. Phải có một giọng văn riêng, một cách viết riêng, một phong thái riêng.…