“Bảo hiểm Nhân thọ lừa đảo” là câu cửa miệng của… rất nhiều người. Đi đâu cũng nghe. Mình khó tính nên cũng tìm hiểu về Bảo hiểm Nhân thọ…